Замежным заўзятарам дазволілі спажываць мэдыцынскі канабіс

Мы атрымалі адказы на нашыя звароты па пытаньні выкарыстаньня кантраляваных рэчываў замежнымі заўзятарамі падчас Эўрапейскіх гульняў у Менску.

Замежным заўзятарам дазволілі спажываць мэдыцынскі канабіс
Legalize Belarus
18 мая 2019
Пресс-служба

Мытны камітэт даў разгорнуты адказ, дзе патлумачыў, што кантраляваныя рэчывы, такія, напрыклад, як амфетамін і канабіс, можна правозіць на тэрыторыю Беларусі ў выглядзе лекавых сродкаў для асабістага прымяненьня па мэдыцынскіх паказаньнях, пры наяўнасьці пацьвярджаючых дакумэнтаў з пазначэньнем назвы і колькасьці прэпарату. Пераклад дакумэнтаў павінен быць натарыяльна завераны. Такімі дакумэнтамі могуць з’яўляцца выпіска з мэдыцынскай дакумэнтацыі пацыента ці рацэпт доктара. Дапускаецца ўвоз наркатычных сродкаў у колькасьці, якая не перавышае тыднёвую патрэбу, а псыхатропных рэчываў — ня больш за 90 разавых дозаў. Пры ўвозе такіх рэчываў неабходна будзе запоўніць пасажырскую мытную дэклярацыю.

У адказе Міністэрства ўнутраных справаў пазначана, што «для правядзеньня II Эўрапейскіх гульняў прынятыя ўсе неабходныя меры па аналёгіі з чэмпіянатам сьвету па футболе 2018 году».

У той жа час, Міністэрства аховы здароўя ў сваім адказе падкрэсліла, што яно «ніколі не падтрымлівала ідэю выкарыстаньня канабісу, прэпаратаў на яго аснове і амфетаміну ў мэдыцынскіх мэтах і не плянуе іх легалізацыю шляхам унясеньня зьменаў у Рэспубліканскі пералік».

Прыводзім адказ Мытнага камітэту цалкам.

О ввозе лекарственных средств

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и вывоза с таможенной территории ЕАЭС, включены в раздел 2.12 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС [1].

При этом в соответствии с примечанием 2 к разделу 2.12 отнесение вещества к соответствующему наркотическому средству, психотропному веществу или их прекурсору, включенному в указанный раздел, не зависит от того, какие фирменные (торговые) наименования, синонимы или аббревиатуры используются в качестве его наименования.

В соответствии с подпунктом а) пункта 6 Положения о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [2] ввоз и (или) вывоз физическими лицами ограниченного количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям допускается при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества товара, а также прекурсоров в качестве товаров для личного пользования в объемах, определенных законодательством государств-членов ЕАЭС. Подтверждающие медицинские документы (их заверенные копии) составляются на языке государства-члена ЕАЭС, на территорию которого осуществляется ввоз указанных лекарственных средств, либо прилагается их нотариально заверенный перевод на язык указанного государства-члена ЕАЭС.

В соответствии с абзацем вторым части восьмой статьи 15 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах», физическим лицам разрешается ввозить или вывозить наркотические средства в количестве, не превышающем недельную потребность, и психотропные вещества, прекурсоры в количестве не более 90 разовых доз в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов или их копий, заверенных в соответствии с законодательством государства вывоза этих средств и веществ или государства выдачи этих копий, с указанием наименования и количества таких средств и веществ. Копии подтверждающих медицинских документов, составленных на белорусском или русском языке, могут быть заверены организациями здравоохранения, выдавшими эти копии. Подтверждающие медицинские документы или их заверенные копии, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык, заверенным в соответствии с законодательством государства вывоза этих средств и веществ или государства выдачи этих документов или их копий.

При ввозе на территорию Республики Беларусь физическим лицом лекарственных средств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, из других стран может быть предоставлена выписка из медицинской документации пациента, где должно быть указано наименование лекарственного средства, содержащего наркотическое средство или психотропное вещество, его дозировка и количество, необходимое пациенту на сутки. Также таким документом может быть рецепт врача (копия рецепта врача), выписанный пациенту, где также должно быть указано наименование наркотического средства (психотропного вещества) в виде лекарственного средства, дозировка и количество, необходимое на сутки. Форма указанных документов, а также уполномоченные на их выдачу и заверение медицинские организации, определяются законодательством страны вывоза наркотического средства или психотропного вещества.

Общим требованием является то, что подтверждающие медицинские документы или их заверенные копии, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на белорусский или русский язык, заверенным в соответствии с законодательством государства вывоза этих средств и веществ или государства выдачи этих документов или их копий.

Обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) товары для личного пользования, за исключением транспортных средств для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС любым способом, в отношении которых подлежат соблюдению запреты и ограничения в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС и требуется представление документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение таких запретов и ограничений, подлежат таможенному декларированию. При этом таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации [3].

Также информация о порядке перемещения физическими лицами наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь размещена на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь  www.customs.gov.by в разделе «Физическим лицам», подраздел «Порядок ввоза/вывоза отдельных категорий товаров для личного пользования, домашних животных, пневматического оружия и боеприпасов, наград, орденов, медалей, гражданского оружия, лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества».

Таможенные органы осуществляют консультирование лиц по вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, в соответствии со статьей 359 ТК ЕАЭС. Согласно пункту 3 статьи 359 ТК ЕАЭС информация, предоставленная лицам при осуществлении консультирования, не является основанием для принятия решений или совершения действий (бездействий) таможенным органом или его должностным лицом при совершении таможенных операций в отношении товаров.

[1] Приложение № 2 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

[2] Приложение № 10 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

[3] Пункт 3 статьи 260 ТК ЕАЭС.

Дадатковае тлумачэньне мытнага камітэту

 
Можно, если осторожно

Вступай в наш клуб за гуманную наркополитику. Твои данные не будут переданы третьим лицам.

Creative Commons Licence

Если не указано иное, текст этого материала лицензирован в соответствии с международной лицензией Creative Commons Attribution 4.0.

💓 Нам нужна ваша поддержка
Если вам нравится, что делает Legalize Belarus — поддержите нас через Patreon либо иным способом.